deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
Inženýrská geologie
Hydrologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Geologie, hydrogeologie

AGROPROJEKT PSO poskytuje komplexní práce a služby v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie. Inženýrská geologie je zaměřena na provádění průzkumů pro všechny druhy staveb, hydrogeologie sleduje cíl vyhledávání zdrojů vody a jejich zabezpečování.

K činnostem v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie disponuje firma vybavením pro terénní i laboratorní práce. Je to zejména rozkládací motorová vrtná souprava, systém ručního vrtání EKP, zařízení pro čerpací zkoušky, hloubkoměr, lehká dynamická deska, zařízení pro statické zatěžovací zkoušky, přístroj pro lehkou penetraci. Laboratorní zařízení zahrnuje vybavení pro zjišťování agresivity vod, kvality pitné vody, fotometr, zařízení k zjišťování vlhkosti a zrnitostních rozborů, měření hustoty z neporušených vzorků, soupravu pro stanovování koncentrace radonu ve vnitřním i vnějším prostředí budov.


Kontaktní zodpovědná osoba
RNDr.Ing. Zbyněk Grunvald, oprávněný geolog (zákon č.62/88 Sb, č.j. oprávnění 1670/2003)
Sídlo: Slavíčkova 1 b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 545 191 111
Mobil: 602 519 489
E-mail: Info@AgroprojektPSO.cz