deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Obory činnosti

AGROPROJEKT PSO s.r.o. realizuje svoji podnikatelskou strategie při uspokojování poptávky po komplexních službách podporujících rozvoj venkovského prostoru České republiky. Této strategii je podřízen výběr oborů činnosti firmy a jeho přizpůsobování vývoji poptávky.