deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Ostatní činnosti

AGROPROJEKT PSO se vedle hlavních činností v oblasti projektování, zeměměřických a průzkumných prací zabývá ostatními činnostmi. Jsou to následující činnosti:

Realitní činnost a správa nemovitostí.

Tyto práce souvisí s developerskými aktivitami firmy. Jedná se o nákup a prodej pozemků zejména pro bytovou a účelovou výstavbu. Dále také o správu nemovitostí vzniklých jako produkt developerské činnosti.

Ubytovací služby.

Firma poskytuje ubytovací služby v bytových domech vzniklých jako produkt její developerské aktivity.

Obchod.

AGROPROJEKT PSO podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží.

Poradenství a konzultační služby

AGROPROJEKT PSO poskytuje široký soubor poradenských a konzultačních služeb spojených s přípravou a realizací záměrů v oborech ve kterých uskutečňuje svoji nabídku projektových prací. Tuto podporu poskytuje jak pro stavby které projektuje tak na vyžádání investorů u staveb jiných projektantů. Poradenství a konzultace jsou zaměřeny na projektovou přípravu investorů (projekty a projednání s dotčenými partnery ukončené příslušnými povoleními a souhlasy) i na organizační přípravu investic (vyhledání vhodných dodavatelů, zadávací řízení dodávek a prací, zabezpečení budoucího provozu.). Firma se zabývá finančním zabezpečením investic, zejména vyhledáváním možností dotační a subvenční podpory investorů z vnějších finančních zdrojů včetně strukturální politiky Evropské unie.

Činnost soudních znalců

AGROPROJEKT PSO poskytuje služby soudních znalců především v oboru oceňování pozemků a nemovitostí . V oceňování pozemků se jeho služby týkají zemědělské i lesní půdy. Dále poskytuje služby soudních znalců pro obor hygiena půdy a bonitace půd.


Kontaktní zodpovědné osoby
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 980
Mobil: 777 171 766
E-mail: StriteckyZ@AgroprojektPSO.cz

Ing. Jaroslav Martének
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 977
Mobil: 607 974 639
E-mail: Jaroslav.Martenek@AgroprojektPSO.cz