deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Provádění staveb

Polní cesta Moutnice
Provedení: šířka 3,5m, délka 1.350m, provedení – živičné povrchy
Celkový náklad 3,519.680,-Kč
Výstavba 02002 - 06/2002


Polní cesta – Šaratice
Provedení: šířka 3,5m, délka 600m, provedení – živičné povrchy
Celkový náklad 773.400,- Kč
Výstavba 01/2001 - 02/2001


Páteřní komunikace Bílovice n.Svitavou
Provedení – chodník ze zámkové dlažby, vozovka
Celkový náklad 7,890.340,- Kč
Výstavba 11/2003 - 11/2004


Komunikace Bílovice n.Svitavou
Provedení – zámková dlažba tl.8
celkový náklad 4,793.277,- Kč
výstavba 2004 – 2006


Komunikace Bílovice n.Svitavou
Provedení – zámková dlažba tl.8
celkový náklad 4,387.394,- Kč
výstavba 2004 – 2006


Kanalizace splašková Bílovice n.Svitavou
Provedení – PVC DN 300, délka 2.031m
Celkový náklad 6,132.550,- Kč
výstavba 09/2004 - 05/2005


Kanalizace dešťová Bílovice n.Svitavou
Provedení – PVC DN 300, délka 1.970m
Celkový náklad 6,239.833,- Kč
Výstavba 09/2004 - 05/2005


Vodojem Bílovice n.Svitavou
Rozdělení nákladů:
  • stavební část: 2.213.104,- Kč
  • technologie: 750.000,- Kč
  • příjezdová cesta: 293.520,- Kč
Celkový náklad 3,256.624,- Kč
Výstavba 2004 - 2006


Vodovodní řady Bílovice n.Svitavou
Provedení – přívod k vodojemu Na Nivách, Mezi cestami
  • přívodní řad Na Nivy, DN 90-692m, DN 110-536, DN 160-727m
Celkový náklad 3,571.517,- Kč
Výstavba 09/2004 - 05/2005