deutsch english czech
 Základní údaje
 Historie společnosti
 Orgány společnosti
 Řízení jakosti
Certifikát
 Autorizace
 

Řízení jakosti

AGROPROJEKT PSO s.r.o. je od roku 2004 držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 (Quality Management System) a o rok později byla úspěšně certifikována v oblasti životního prostředí ČSN EN ISO 14001: 2005 (Enviromental Management System).

Cílem společnosti v oblasti řízení jakosti je plnění požadavků a přání našich zákazníků.
Poskytování služeb zákazníkům v nejvyšší kvalitě.
Základními pravidly pracovníků společnosti je vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost, serióznost a pozitivní přístup.
Veškeré konání směřujeme k zachování a posílení dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou zlepšení kvality nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace i jistoty našich zákazníků. Vytváření příznivých pracovní podmínek pro své pracovníky; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí.

V oblasti systému environmentálního managementu (ISO 14001) se firma zavázala neustále plánovitě zlepšovat podmínky zdravého životního prostředí, dodržovaní platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí. Zaměřuje se na předcházení vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
Firma otevřeně a vstřícně komunikuje se zákazníky a veřejností, poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
AGROPROJEKT PSO s.r.o pracuje na zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu. Identifikuje, přezkoumává a vyhodnocuje závažnost všech environmentálních aspektů, cílů, cílových hodnot a programů EMS svými kontrolními mechanizmy